طرح ساعت کاری شناور برای کارمندان پایتخت

به گزارش وبلاگ پیوست، صعود آمار مرگ با کرونا طی هفته های اخیر از یکسو و تداوم فعالیت ها، رفت وآمد ها و کسب و کار ها در سطح شهر از سوی دیگر، نگرانی ها درباره تداوم شرایط بحران در پی شیوع ویروس کووید-19 را در جامعه افزایش داده است.

طرح ساعت کاری شناور برای کارمندان پایتخت

به گزارش جهانی اقتصاد، دولت برای اعمال محدودیت - راهکار اصلی- ملاحظه اقتصادی دارد؛ اما در این بین اجرای طرح پیشنهادی پژوهشکده آمار می تواند بخشی از محرک ابتلا به کرونا در تهران را مهار کند.

جزئیات این طرح نشان می دهد دست کم سه منطقه در پایتخت، کانون تجمع ادارات دولتی و حضور بیشترین جمعیت کارمندان دولت است. این مناطق در عین حال موقعیتی دارند که کارمندان برای حضور در محل کار خود باید جهت های پرترافیک - هم به لحاظ بزرگراهی و هم از بابت ازدحام شبکه حمل و نقل عمومی- را در ساعت صبح و عصر طی کنند.

به این ترتیب چنانچه ساعت کاری ادارات مستقر در این مناطق شناور شود، تحت تاثیر همین فاصله گذاری زمانی، شرایط برای قطع زنجیره ابتلا و کاهش موج ابتلا فراهم می شود. گزینه ساعت کار شناور با ملاحظه دولت بابت دورکاری یا کاهش ساعت کار نیز مغایرت ندارد.

پژوهشکده آمار ایران طی مطالعه ای، پلان بی قطع زنجیره ابتلا به کرونا را در قالب طرح شناورسازی ساعات کاری با پیش بینی دست کم سه شکل متفاوت از ساعت کار پیشنهاد داده است. به گزارش جهانی اقتصاد، در این گزارش با اشاره به شیوع بیماری کرونا که تا به امروز بیشتر کشور های جهان را با بحران روبرو کرده است و یک همه گیری بی سابقه از جنگ جهانی دوم تا به امروز به شمار می آید، اقداماتی که در ایران برای کنترل این بیماری تا به امروز اجرا شده مرور شده است.

در ایران با شیوع این بیماری طرح های پیشگیرانه قطع زنجیره شیوع کرونا شامل قرنطینه خانگی، فاصله گذاری اجتماعی، کاهش ساعات کار و فعالیت اصناف و نیز تعطیلی مدارس و دانشگاه ها اجرا شده است. با کاهش فرایند رو به رشد بیماری و لزوم آغاز به کار فعالیت ادارات، اصناف، بانک ها و... مساله ایجاد ترافیک و استفاده مردم از وسایل حمل و نقل عمومی موجب نگرانی ها در موضوع فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی از سوی متولیان سلامت شده است.

از آنجا که درصد زیادی از جامعه را کارکنان ادارات دولتی تشکیل می دهند و بیشتر این افراد معمولا در ساعات معین و یکسانی در رفت و آمد میان محل کار و سکونت خود هستند و این خود می تواند ضمن تشدید ترافیک، موجب افزایش میزان استفاده از وسایل نقلیه عمومی در ساعات معینی از روز شده و همین امر زمینه ساز تجمع افراد در ساعات و مکان های مشترک بوده و به سرایت ویروس می انجامد.

بر همین اساس پیش بینی ساعت کاری یکسان برای ادارات دولتی به خصوص آن دسته از اداراتی که در یک محدوده شهری قرار دارند و تعداد کارمندان بیشتری در آن ها مشغول به کار هستند، به نوبه خود خطرآفرین است. در چنین شرایطی باید راهکار مناسبی پیدا شود که تا حد امکان هم خدمات دستگاه های دولتی متوقف نشود و هم زنجیره ابتلا به این بیماری قطع شود.

به همین دلیل پژوهشکده آمار ایران به مطالعه و بررسی طرح شناورسازی ساعات کاری ادارات دولتی شهر تهران با استفاده از خوشه بندی پرداخته و یکی از راهکار های مناسب به منظور پیشگیری از شیوع کرونا را اجرای همین طرح عنوان کرده است.

مقصود گزارش پژوهشکده آمار که توسط ودود کرامتی، سید محسن موسوی، مریم میرزایی و رامین صادقیان با موضوع بررسی شناورسازی ساعات کاری شهر تهران در ایام شیوع کرونا تدوین شده است، از شناورسازی ساعت کار این است که ساعات کاری ادارات مختلف در چند دسته تعریف شود و با یکدیگر تمایز داشته باشد. این تعریف از شناورسازی برای مهار کرونا اثرگذار است و مقصود این نیست که هر کارمند در هر دستگاه بتواند هر روز به صورت شناور ساعات موظف کاری خود را پر کند.

در این مطالعه، اطلاعات مربوط به ادارات دولتی واقع در شهر تهران به سه شکل مختلف و به تفکیک محل، تعداد کارکنان و شرایط ترافیکی جهت های منتهی به اداره گردآوری شده است.

در یک خوشه بندی، اطلاعات سازمان ها و ادارات دولتی یک بار بر اساس منطقه شهری و تعداد کارکنان، بار دیگر بر اساس شدت ترافیک نزدیک ترین بزرگراه یا خیابان اصلی به سازمان یا اداره و در نهایت بار سوم بر اساس منطقه شهری، تعداد کارمندان و ترافیک نزدیک ترین بزرگراه یا خیابان به اداره گردآوری شده تا به وسیله آن نسخه مناسب برای شناورسازی ساعت کاری ادارات به این صورت که کدام ادارات می توانند ساعت کاری مشابه داشته باشند و در مورد کدام یک باید از در نظر دریافت ساعت کاری یکسان پرهیز کرد، پیشنهاد شود.

این مطالعه حاکی است مناطق 6، 11 و 3 به ترتیب میزبان بیشترین تعداد ادارات دولتی هستند و بر این اساس از حساسیت ویژه ای برخوردار هستند که لزوم اتخاذ تصمیماتی درباره ساعات کاری در ادارات واقع در این مناطق را منعکس می کند. در واقع بهتر است ادارات واقع در این مناطق، ساعات کاری متفاوتی با یکدیگر داشته باشند و اصطلاحا چند تیپ ساعت کاری مختلف برای این ادارات تعریف شود؛ به نحوی که زمان آغاز و سرانجام کار هر گروه از ادارات با گروه دیگر متفاوت باشد. طبیعی است اتخاذ این تصمیمات در مورد مناطقی مانند 20 تا 22 که کمترین تراکم ادارات دولتی را دارند، عملا فاقد اولویت است.

منطقه 6 میزبان بیشترین تعداد ادارات و بیشترین کارمندان شاغل در این ادارات نسبت به سایر مناطق بیست ودوگانه است. 26 درصد ادارات شهر تهران در این منطقه واقع شده که تعداد 40 درصد از کارکنان دولتی شهر تهران را در بر می گیرد؛ بنابراین هر نوع اتخاذ تصمیم درباره شناورسازی ساعت کار در این منطقه به مراتب نسبت به دیگر مناطق اولویت بیشتری دارد. در رتبه بعدی منطقه 11 قرار گرفته است که 15 درصد از ادارات دولتی پایتخت را در دل خود جای داده و 13 درصد از کارکنان نیز در ادارات این منطقه مشغول به کار هستند. در رتبه بعدی منطقه 3 قرار گرفته است که ضمن استقرار 11 درصد از ادارات واقع در پایتخت در این منطقه، 6/ 12 درصد از کارکنان مشغول به کار در تهران را نیز هر روز میزبانی می کند.

ستاد ملی مبارزه با کرونا پیش از این پلان آ برای قطع زنجیره ابتلای کرونا را با اجرای طرح دورکاری 70 و سپس 50 درصد از کارکنان دولت کلید زده و همزمان تصمیمات دیگری نیز درباره محدودیت فعالیت کسب وکار های پرخطر اتخاذ کرده بود. در قالب این پلان همچنین مدیریت شهری نسبت به حذف موقت طرح ترافیک اقدام کرد تا کارکنان دولت و سایر مشاغل مستقر در مرکز تهران بتوانند با خودروی شخصی سفر های کاری روزانه خود را انجام دهند و ناگزیر به استفاده از وسایل نقلیه عمومی نشوند.

با این حال تشدید ترافیک از یکسو و تشخیص دولت برای صدور مجوز بازگشایی دوباره کسب و کار ها و لغو دورکاری سبب شد طرح ترافیک تهران نیز با نسخه ای نسبتا متفاوت از نیمه خرداد بار دیگر به اجرا گذاشته شود. در این طرح ورود و خروج رایگان برای کارمندان دولت و به طور کلی هر شهفرایندی که قبل از ساعت 8:30 وارد محدوده شده و پس از 14:30 خارج می شود، پیش بینی شد که متناسب با ساعات کاری فعلی ادارات دولتی است.

با این حال به نظر می رسد پیشنهاد پلان بی مبنی بر شناورسازی ساعت کاری در شرایط فعلی که شاهد اوج گیری دوباره کرونا در پایتخت هستیم، می تواند چه در نقش مکمل پلان آ و چه به عنوان یک طرح مستقل مورد توجه قرار گیرد. در گزارش مذکور ادارات واقع در منطقه شش تهران بر اساس میزان ترافیک بزرگراه یا معبر شریانی اصلی نزدیک به محل استقرار آن اداره به شش خوشه تقسیم شده اند؛ به نحوی که ادارات واقع در هر یک از این شش خوشه، می توانند ساعات کاری یکسان با یکدیگر داشته باشند.

این پیشنهاد البته صرفا حاوی دسته بندی معینی است که دولت می تواند برای شناورسازی ساعت کار مبنا قرار دهد، اما درباره اینکه اختلاف ساعت آغاز و سرانجام کار در مورد هر یک از این ادارات باید حداقل و حدبیشتر چه میزان باشد، موضوع مسکوت باقی مانده است. اهمیت این اختلاف زمانی در کنترل بار ترافیک بسیار زیاد است و تصمیم گیری درباره آن باید به دور از خطا باشد تا طرح شناورسازی ساعت کار موثر واقع شود و به کاهش تداخل بار سفر روزانه کارمندان با یکدیگر بینجامد.

از مجموع 54 اداره دولتی واقع در منطقه شش، پیشنهاد همسان سازی ساعت کاری به شش صورت مختلف به این ترتیب مطرح شده است که 15 اداره همزمان با یکدیگر کار خود را آغاز کرده و سرانجام دهند. در دسته های دیگر نیز به ترتیب 11، 9، 6، 7 و 6 اداره دیگر قرار گرفته اند که به تفکیک نام قید شده اند و می توانند ساعت کاری یکسان داشته باشند. در عین حال دست دولت در انتخاب مدل پیشنهادی شناورسازی ساعت کار باز است چراکه در دسته بندی دیگر که علاوه بر ترافیک، محل ادارات و تعداد کارکنان نیز لحاظ شده، سه خوشه جداگانه پیشنهاد شده که شناورسازی ساعت کار به این صورت را نیز ممکن دانسته است.

با در نظر دریافت هر سه عامل محل استقرار ادارات، تعداد کارکنان و شدت ترافیک، این طور نتیجه گیری شده که اداراتی که از لحاظ این سه پارامتر یکسان هستند، ساعت کاری یکسانی نداشته باشند و به این ترتیب تا حد امکان برای قطع زنجیره ابتلا به کرونا قدمی برداشته شود.

هرچند پلان بی قطع زنجیره ابتلا به کرونا که به شکل شناورسازی ساعت کار با تشکیل سه یا شش تیپ ساعت کاری، می تواند نقش موثری در کاهش تجمع شهفرایندان در معابر و اماکن عمومی همچون وسایل نقلیه عمومی داشته باشد، اما در عین حال درباره یک نقطه کانونی تجمع دیگر یعنی داخل ساختمان های اداری پیشنهادی نداده است.

این موضوعی است که به اعتقاد کارشناسان دولت باید درباره آن به نحوی تصمیم گیری کند که یا فاصله اجتماعی به نحو احسن رعایت شود یا در صورتی که امکان رعایت فاصله اجتماعی به شکل مطلوب وجود ندارد، از نقشه دورکاری تعدادی از کارکنان در برخی از روز های هفته استفاده شود.

منبع: فرارو

به "طرح ساعت کاری شناور برای کارمندان پایتخت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "طرح ساعت کاری شناور برای کارمندان پایتخت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید